DJ Mini

Polecam...

Domy weselne, restauracje,hotele, usługi fotograficzne i videofilmowe, wizaż...

P r o f e s j o n a l n y   m a k i j a ż   ś l u b n y :

Berta Stępkowska www.stepkowska.com

Wioletta Śliwińska  https://m.facebook.com/WioletaSliwinska.Makeup/

 

R e s t a u r a c j e ,   d o m y   w e s e l n e   i   h o t e l e :

Restauracja " Fiesta " www.fiesta.lublin.pl

Dom weselny "Catalina " www.catalina-parczew.pl

Karczma "Bida" www.karczmabida.com

Hotel "Ideal" www.idealhotels.pl

Hotel "Wilga" www.hotel.wilga.krakow.pl

 

U s ł u g i   f o t o g r a f i c z n e   i   vi d e o f i l m o w a n i e:

Kamerzysta  www.lfilm.pl

Fotografia Krzysztof Rudzki  www.fotografialublin.pl

 

Z e s p o ł y    i    Dj-e:

DJ Tomo www.djtomo.pl

Picardo www.picardo.pl

Opinie o nas

zobacz więcej

Menu

© 2005 - 2020 DJ Mini. Wszelkie prawa zastrzezone.
Budowa stron internetowych

Kontakt